Till er tjänst

Vi erbjuder två typer av tjänster

1. Delförstärkning av ert hållbarhetsarbete: enstaka revisioner, utbildningar, analyser, ledningssystem, kommunikationsinsatser, intressentengagemang, med mera.

2. Helförstärkning av ert hållbarhetsarbete: inhyrd chef/samordnare för CSR/SR/hållbarhet, eller projektledare för hela processen från A till Ö genom vårt interna verktyg.

Läs mer i menyn och hör av er om något verkar intressant för just ert företag / er organisation.