Analys: gap/väsentlighet

Det finns redan bra verktyg ni kan använda för att hitta gap.
Vi använder bland annat ISO 26000, SP2, UN GC, GRI, ISO 14001, OECDs riktlinjer, IIRC för att hitta de delar av er verksamhet som antingen kan förbättras eller lyftas fram ytterligare. Gapanalys görs genom att läsa era styrande/redovisande dokument och genom intervjuer och platsbesök.

Det väsentliga ska styras.
Genom så kallad väsentlighetsanalys/materialitetsanalys hittar vi de mest relevanta och betydande aktiviteterna där er unika verksamhet har störst potential att bidra till hållbar utveckling. Detta kräver information från många källor, särskilt interna och externa intressenter. För de relevanta och betydande områdena (de väsentliga/materiella) föreslår vi styrning och/eller mål. Prioritering för mål är ett särskilt viktigt steg och baseras på verksamhetens behov.