Intressenter

Det är många som är intresserade av era beslut och aktiviteter.
En röd tråd i trovärdigt hållbarhetsarbete är att ni förstår era intressenters förväntningar genom hela värdekedjan. Tillsammans definierar vi även det som kallas påverkanssfär. Vi hjälper er att identifiera de viktigaste intressenterna och kartlägger hur de påverkar er eller påverkas av er. Med hjälp av bland annat standarder som AA1000 och ISO 26000 placerar vi era intressenter på samarbets-skalan.

En engagerad intressent är det bästa stödet.
Informationskanaler till och från nyckelintressenter bäddar för förståelse. En del intressenter behöver man träffa regelbundet, andra nöjer sig med en årlig rapport. Vi kan hjälpa er både med analys av kommunikationskanaler men även vara med på hållbarhetsmöten med viktiga intressenter. Resultatet är en plan för intressentengagemang.

AMAP har utbildat ca 100 personer på plats i 6 olika länder/regioner, deltagare från ca 50 länder, i metoder för intressentengagemang.