Hoppa till innehåll

Upphandling / inköp

En stor del av hållbarhetsriskerna uppstår i leverantörskedjan.
Vi hjälper dig bena ut hållbarhetskrav från Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus, offentliga och privata inköpare. Dagens leverantörskedjor är internationella och det förväntas allt mer att företag och organisationer styr sina leverantörsled med hänsyn taget till varor och tjänsters påverkan över hela livscykeln.

AMAP representerade de svenska intressenterna 2016-2017 i framtagandet av den internationella standarden ISO 20400 Hållbar Upphandling – Vägledning. Standarden är ett bra verktyg i både offentlig upphandling och privata företags inköpsarbete. Exempel på hur ISO 20400 finns på den internationella websidan ISO20400.org för vilken AMAP Sustainability sitter i Steering Committee.

Code of conduct, bedömning och utvärdering.
En policy som omfattar hållbarhetskriterier kallas ibland Uppförandekod eller Code of Conduct. Efter det att ni antagit er uppförandekod för leverantörer kan ni påbörja det idoga arbetet med bedömningar och val av leverantörer. Genom leverantörsutvärderingar och förbättringsarbete kan ni sakta men säkert skapa långsiktig effektiv samverkan. Det är inte alltid lätt att hinna med uppföljningen. AMAP gör gärna platsbesök, revisioner, utbildningar i er leverantörskedja