Vi ger tillbaka

Som företag och organisation bör man försöka ge tillbaka till det samhälle som skapat förutsättning för verksamheten. Att betala skatter, driva verksamheten ansvarsfullt och erbjuda bra produkter / tjänster är grunden, men det är även givande att kunna rikta sina frivilliga insatser inom samhällsengagemang.
På AMAP har vi valt att ge av vår tid till utvalda aktiviteter och organisationer där vi tror vi kan bidra mest:

Miljö- och Hållbarhetsrevisorer i Sverige är en ideell förening som samlar individer som använder eller främjer icke-finansiell revision som verktyg för trovärdigt arbete. AMAP ger stöd genom styrelsearbete.

ERASMUS Masters program for tropical biodiversity and ecosystems är ett av få multidisciplinära akademiska program som katalyserar lösningar på komplexa utmaningar i områden som ofta drabbas av fattigdom och miljöutmaningar. AMAP ger stöd genom föreläsningar och samverkan.

Swedish Standards Institute verkar för standardisering och standarder i Sverige. AMAP ger stöd genom att delta pro bono som vice ordförande för det internationella sekretariatet för framtagandet av ISO 26000 Vägledning för Socialt Ansvarstagande , och som ordförande för det nationella sekretariatet för framtagandet av ISO 20400 Hållbar Upphandling. AMAP har även bidragit till IWA 26, TK478, och ett stort antal externa kommunikationstillfällen för att ge stöd till hållbarhetsstandarders framtagande och användning.

AMAP Sustainability har tagit fram och driver en internationell kunskaps-websida för information kring ISO 26000. Under sina första två år har ISO26000.info haft mer än 10 000 besökare.

AMAP Sustainability sitter även med i Steering Committee för den internationella kunskaps-websidan för ISO 20400.