Hoppa till innehåll

Våra arbetssätt

Vi tror på transparens och berättar gärna hur vi arbetar. Här är några exempel:

Standarder är bland våra viktigaste verktyg.
Särskilt de internationella standarder som tagits fram av experter från flera länder genom en öppen och balanserad process (enligt WTOs sex principer), t ex ISO 26000, ISO 20400, GRI och UN GC. Detta är särskilt viktigt vad gäller definitioner: vi ska inte slösa kundens tid på sådant som redan finns enkelt definierat. Eftersom vi har goda erfarenheter av ledningssystem väljer vi gärna lämpliga delar från t ex ISO 14001 och ISO 9001.

Tungan i rätt mun
Det är mycket viktigt att ha tungan rätt i mun. Vi tar stolthet i att förstå och visa förståelse för de olika intressenternas agenda och språk. Hållbarhet handlar om värdekedjor med större omfattning och inflytandesfär än tidigare leveranskedjor: det krävs nya språkkunskaper för att förstå och göra sig förstådd.

Kompetens är kunskap + erfarenhet.
Konsulttjänster, särskilt utbildningar, ska vara inspirerande och ge vad vi kallar handlingskompetens: efter utförd tjänst ska kunden känna sig tillräckligt kompetent för att gå till handling.

Uppföljning är nyckeln till förbättring.
Det ställs många krav inom hållbarhetsarbetet, internt men även genom inköpsarbetet. Allt för ofta brister uppföljningen. Vi kan t ex revision och vet hur det används på ett positivt sätt utan pekpinnar,