Hoppa till innehåll

ISO 26000

På AMAP använder vi gärna internationella standarder och för CSR/SR-arbete gärna ISO 26000 som publicerades 2010 efter 5 års förhandling mellan 450 experter från 99 länder och mer än 40 internationella organisationer. Resultatet var cirka 100 sidor vägledning med mer än 400 rekommendationer till alla typer av företag och organisationer i alla delar av världen. ISO 26000 innehåller 27 definitioner, 7 huvudprinciper, 7 huvudområden med 37 delområden, och 7 steg för integrering.

Idag har mer än 80 länder antagit ISO 26000 (översatt, förankrat, gjort tillgänglig) och allt fler företag och organisationer använder standarden i sina nationella och internationella kontakter för att slippa förhandla om grundläggande definitioner och strukturer.

AMAP Sustainability deltog som internationell vice ordförande i hela utvecklingen av ISO 26000 och driver den officiella websidan till stöd för standardens användning: ISO26000.info. Där kan du lära dig mer om standarden.

Kontakta oss om ni vill använda hela eller delar av standarden.