Hoppa till innehåll

Företagsprofil

Vision:
En värld där kreativiteten och AMAP Sustainability blomstrar inom hållbarhetens gränser.

Affärsidé:
AMAP Sustainability hjälper företag och organisationer bidra så mycket som möjligt till hållbarhet, med hänsyn taget till deras uppdrag och relevanta intressenter.

Kundpolicy:
AMAP Sustainability erbjuder råd och värde till företag och organisationer i alla länder och regioner, förutsatt att uppdraget kan utföras med relevanta nivåer av ansvarighet, transparans, etiskt uppförande, respekt för intressenternas intressen, respekt för rättsstatens principer, respekt för internationella uppförandenormer, och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Grundat:
2011

Logotyp:
Den matematiska symbolen för ’direkt proportionalitet’ som illustrerar hur företag och organisationer varierar direkt med hållbarhet.

Impressum:
AMAP Sustainability är en enskild firma som ägs och styrs av Staffan Söderberg, baserat i Enebyberg, Stockholm, Sverige. Moms-nummer: SE 690502415101, BIC(Swift)-kod: ESSESESS, IBAN-nummer: på begäran.

Ägare:
Staffan Söderberg, M.Sc Biology/Nature Conservation, M.A Human Ecology.
Tidigare miljöchef och hållbarhetschef Skanska, chef företagssamarbeten Världsnaturfonden WWF Sverige. Vice ordförande för internationella kommittén som tog fram ISO 26000 Guidance on Social Responsibility samt ordförande för den svenska kommittén som deltog i ISO 20400 Sustainable Procurement Guidance.

Exempel, erfarenheter:
Miljöredovisningar och hållbarhetsredovisningar: 10+
Miljö och kvalitetsrevisioner: 40+
Certifierade miljöledningssystem/ISO 14001: 8+
Hållbarhetsstrategier: 25+
ISO 26000 gap-analyser: 40+
Leverantörsbedömningsmodeller: 5+
Miljövarudeklarationer: 30+
Utbildningar : bland annat miljö (50+), socialt ansvarstagande och hållbarhet (50+), miljörevision (30+), code of conduct/affärsetik (10+), intressentengagemang (5+), ledarskap och konsensus (5+)
Tala vid konferenser: 50+

Erfarenheter från andra länder:
AMAP Sustainability har hittills skapat värde för kunder från bland annat:
Sverige, Colombia, Brasilien, Japan, Schweiz, Tanzania, Sydafrika, Sri Lanka, Vietnam, Singapore, Storbritannien, Belgien, USA, Kenya, Uganda, Namibia, Armenien, Kina, Egypten, Jordanien, Irak, Libanon, Marocko, Qatar, Australien, Indonesien.

Utvalda leverantörer i Sverige, exempel
Bank, försäkring, redovisning: Skandia, SEB, Länsförsäkringar, Fobex
Web: Websupport, Dioniq
Tele: Telia, Tele2
Hardware: HP, Samsung, Inrego, Canon
Klimatkompensering: WeEffect, Tricorona
Övrigt: Företagarna, SIS, MIS