Hoppa till innehåll

Utbildning / fortbildning

En riktig formell och djup utbildning är ofta mer omfattande än vad konsulter kan erbjuda. För oss handlar det egentligen om fortbildning, att vidareutveckla era redan kompetenta medarbetare. Vi kallar det handlingskompetens: efter en utbildning hos oss ska deltagarna kunna omvandla sin nya kompetens i handling.

AMAP erbjuder sällan öppna allmänna utbildningar, istället skräddarsyr vi efter era unika behov. Utifrån redan befintliga utbildningspaket på mellan en timme och tre dagar hittar vi det mest effektiva för er. Utbildningarna kan ske på plats i Sverige eller annat land, eller via webben. Exempel på paket som redan levererats:

 • Grundkurs CSR, SR och Hållbarhet
 • Grundläggande miljöutbildning
 • ISO 26000 Socialt ansvarstagande
 • ISO 20400 Hållbara upphandlingar och inköp
 • ISO 37001 mot mutor
 • Ledningssystem för hållbarhet
 • Effektiva möten och konsensus
 • Intressentengagemang
 • Hållbarhetsredovisning
 • Internrevision, miljörevision
 • FNs mål för hållbar utveckling 2030 och Global Compact

Det finns cirka 200 utbildningsföretag i Sverige, de flesta och mest seriösa är medlemmar i branschorganisationen Almega Utbildningsföretagen som erbjuder sina medlemmar kvalitetsauktorisation. Ägaren till AMAP Sustainability är oberoende ordförande i Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisationsnämnd.

Tips:

 • utbildning inom hållbarhet bör omfatta bra deltagandeformer
 • framgångsrika utbildningar innehåller ofta alla delar av läsa, se, höra, prova, berätta, lära ut.
 • underskatta inte behovet av att använda standarder, definitioner, verktyg – inspiration räcker inte
 • även utbildningar behöver utvärderas och granskas – passion räcker inte