Hoppa till innehåll

Vårt ledningssystem

Vi försöker ständigt förbättra våra arbetssätt/ledningssystem, just nu i följande struktur:

Kontext

1.1 AMAP

1.2 Våra intressenter

1.2 Lagkrav och andra krav

1.3 Vårt ledningssystem

Ledning

2.1 Vår ledning

2.2 Våra åtaganden och policys

2.3 Interna roller

2.4 Risker och möjligheter

2.6 Våra mål

Processer

3.1 Ledning

3.1.1 Årscykel

3.1.2 Målstyrning

3.1.3 Budget

3.1.4 Uppföljning och förbättring

3.2 Tjänst

3.2.1 Kompetens och fortbildning

3.2.2 Tjänsteutveckling

3.2.3 Leverans och uppföljning

3.3 Stöd

3.3.1 Arbetsmiljö

3.3.2 Ekonomi och inköp

3.3.3 IT och säkerhet

3.3.4 Kommunikation

3.3.5 Dokumentation