AMAP Sustainability

AMAP – As Much As Possible.
AMAP Sustainability är ett litet snabbfotat konsultföretag med ett stort nationellt och internationellt nätverk.  Vår ambition är tydlig: vi hjälper er bidra mer till hållbar utveckling.

Hållbar utveckling? Utveckling som bidrar till hållbarhet utifrån dagens kunskap.
Hållbarhet? Ett framtida tillstånd i världen då behov tillgodoses utan att begränsa kommande behov.

Er verksamhet bidrar redan till hållbar utveckling på ett unikt sätt. Det kallas socialt ansvarstagande, eller CSR för företag, och det finns många bra standarder och verktyg att använda. Vi hjälper er hitta rätt verktyg – proportionellt till förväntningarna från era viktigaste intressenter. 

Vill ni hellre arbeta på egen hand innehåller vår hemsida många tips, till exempel mer än 60 definitioner. 

Klicka på proportionalitets-symbolen nedan för att kontakta oss.