Hoppa till innehåll

Amap.se och information

1. Användarpolicy

Härunder följer villkoren för hur du kan använda vår hemsida www.amap.se. Villkoren gäller för alla användare, skribenter och besökare till hemsidan. Dessa villkor kan ändras när som helst och det åligger användaren av websidan att känna till gällande version.
Om du använder vår hemsida accepterar du samtidigt vår användarpolicy:

Otillåten användning
Du får endast använda vår hemsida i lagliga syften. Du får inte använda hemsidan för att

 • bryta mot lokal, nationell eller internationell lag eller författning
 • utföra olagliga eller bedrägliga aktiviteter
 • skada eller försöka skada minderåriga
 • skicka, ladda upp, ladda, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med websidans tekniska standard
 • sända, eller försöka sända, oönskad eller otillåten reklam, informationsmaterial eller spam
 • skicka eller ladda upp data som innehåller s.k. malware, t ex virus, trojaner, worms, keystroke logger, spyware, adware, som på något sätt kan skada berörda datorer, servrar eller program.

Du accepterar också:

 • att inte kopiera, reproducera, sälja någon del av vår hemsida
 • att inte utan tillstånd söka tillgång till, störa, skada eller förhindra
  • någon del av hemsidan
  • utrustning som hemsidan använder eller behöver
  • någon mjukvara som behövs av hemsidan
  • utrustning eller mjukvara som tredje part behöver för vår hemsida

Interaktiva tjänster
Websidans administratör kan använda interaktiva tjänster som chatrum eller anslagstavlor och kommer då att tydligt informera om hur information hanteras och modereras där. Administratören kommer att göra sitt yttersta för att förebygga risker för användare (särskilt för minderåriga) från externa parter/deltagare, men avsäger sig ansvar för situationer som uppstår då denna policy för användning av hemsidan inte efterföljts. Minderårigas användning av vår hemsida på ett sätt som kan utsätta den minderåriga för risker skall föregås av godkännande från ansvarig vuxen.
Suspension och avslut
Websidans administratör förbehåller sig rätten att suspendera eller avsluta någons användning av websidan, inklusive tidigare uppladdat material. Brott mot intellektuella rättigheter, olagliga eller oetiska aktiviteter kan resultera i juridiska konsekvenser.

2. Policy för Skydd och respekt av data

Websidans administratör är dataskyddsansvarig och respekterar och skyddar din data. I de fall vi samlar in data från användarna av websidan gäller följande. Genom att använda websidan accepterar du denna policy. Ändringar i denna policy kan ske och vi ber dig besöka denna sida med regelbundenhet.
Information vi samlar in från dig

 • information som du ger oss genom t ex formulär, epost, telefon
 • information vi samlar in om dig
  • teknisk information: internet protocol, login information, typ av webläsare, tid, tidszon, webläsarens typer av plug-ins, operativsystem
  • besöksstatistik: URL, datum, tider, klick, responstider, fel, tid spenderat på sidor, sätt att surfa på sidan.

Information om dig från andra källor

Cookies
Websidan använder cookies förr att särskilja dig från andra användare, vilket hjälper oss förbättra din upplevelse av vår websida.

Hur informationen används
Information du ger till oss kan användas för att

 • vi ska kunna leva upp till det vi lovat dig
 • informera dig om sådant som vi anser kan hjälpa dig använda vår hemsida bättre, dock ingen marknadsföring eller reklam.
 • tillse att websidan fungerar rent tekniskt för dig
 • kunna låta dig delta i interaktiva tjänster, om du vill det
 • hålla websidan säker
 • ge rekommendationer till användare

Användning/yppande av din information
Du accepterar att websidans administratör har rätt att dela din personlig ainformatioon med:

 • företaget AMAP Sustainability och de personer som arbetar åt företaget
 • Utvalda leverantörer av tjänster kring analys av websidan i syfte att förbättra websidan

Websidans administratör kan förmedla din personliga information:

 • när websidan överlåtes till annan part
 • om så krävs a juridiska skäl

Var vi förvarar din personliga information
All information du ger oss förvaras på en säker server och vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din information. Vi kan dock inte garantera att all dataöverföring är säker i alla lägen. Vid användning av lösenord är det din skyldighet att förvara det på ett säkert sätt. I de fall vår websida länkar till annan websida är det ditt ansvar att förstå och tillämpa policies för dessa websidor.

Dina rättigheter
Din information kommer inte användas i marknadsföringssyfte. Du har rätt att begära rättning och radering av din information om så är juridiskt möjligt. Du har rätt att begära att annan person hos oss hanterar din information, förutsatt att det är tekniskt och organisatoriskt möjligt.

Tillgång till information
Du har rätt att få tillgång till den information vi har om dig.