Korruption och mutor


Korruption kan påverka alla delar av verksamheten. Det sägs att
  • Skatteverket varje år räknar med att cirka 100 miljarder kronor försvinner i skattebrott, svartjobb och korruption.
  • cirka 0,5 % and Sverige bruttonationalprodukt förloras i felaktiga offentliga upphandlingar och vänskapskorruption.
  • Sverige har halkat ner på Transparency Internationals “Corruption Perception Index”

Vad kan man då göra som ledare i en organisation för att motverka korruption?
  • Våga prata om det med alla som berörs
  • sätt riktning och ambition
  • använd exempel/cases
  • använd regler/beloppsgränser men driv hela tiden mot beteendeinsikt
  • agera om någon gör fel
  • agera om någon gör rätt
  • håll igång arbetet.

Det finns redan bra verktyg för de företag och organisationer som vill strukturera sitt anti-korruptions arbete, t ex:


AMAP Sustainability deltog i den svenska intressent-kommitté som bidrog till det internationella arbetet med att ta fram ISO 37001.