Korruption och mutor


Korruption kan påverka alla delar av verksamheten. Det sägs att

 • Skatteverket räknar varje år med att cirka 100 miljarder kronor försvinner i skattebrott, svartjobb och korruption.
 • Cirka 0,5 % and Sverige bruttonationalprodukt förloras i felaktiga offentliga upphandlingar och vänskapskorruption.
 • Sverige har halkat ner på Transparency Internationals “Corruption Perception Index”


Vad kan man då göra som ledare i en organisation för att motverka korruption?

 • Våga prata om det med alla som berörs av riskerna med facilitation payments, vänskapskorruption/favorisering, representation, etcetera

 • Sätt riktning och ambition

 • Använd exempel/cases

 • Använd regler/beloppsgränser men driv hela tiden mot beteendeinsikt

 • Agera om någon gör felagera om någon gör rätt

 • Håll igång arbetet.


Det finns redan bra verktyg för de företag och organisationer som vill strukturera sitt anti-korruptions arbete, t ex:

 • UN GCs princip 10

 • ISO 26000 kapitel Verksamhetsstyrning och kapitel Goda verksamhetsmetoder

 • OECD Guidelines MNE

 • ISO 37001 Ledningssystem mot mutor (certifierbart)

AMAP Sustainability deltog i den svenska intressent-kommitté som bidrog till det internationella arbetet med att ta fram ISO 37001 Ledningssystem mot mutor.