Varje bransch är unik…

  • av

… men alla branscher har mer gemensamt än de är medvetna om.

Amap har just nu i uppdrag att utveckla hållbarhetsarbetet åt ett växande företag som är femte störst i Sverige i sin bransch, ett av de största i branschen internationellt. Kontext samhälle/bransch/marknad, intressentanalys, väsentlighetsanalys, diverse gapanalyser, inspirationsföreläsningar, och framtagning av exempel på mål och kommunikationspunkter. Vad tyckte kunden? Bästa kommentaren var “Jag ser annorlunda på vår verksamhet nu, nya risker och möjligheter som går att omvandla till bra saker åt kunden”.

800 000 företag i Sverige, i många olika branscher. Om de bara visste hur mycket de har kunde bidra till hållbar utveckling.