SMEs är viktiga

  • av

AMAP leder tre timmar workshop i Geneve med 142 personer från 73 länder, 65 % u-länder. Ämnet för dagen är metoder för att engagera små och medelstora företag i att använda internationella standarder för att nå nya (t ex hållbarhets)nivåer och marknader.