CSR ambassadören

  • av

Igår var jag på samma möte som Sveriges CSR-ambassadör. Ja, det finns en sådan i Sverige och två andra länder; Kanada och Nederländerna. Ambassadör Diana Madunic beskrev den politiska CSR-resan/agendan i Sverige i förhållande till bland annat EU, FN, Kina, ISO. Vi fick höra om politik för hållbart företagande, utomlands “CSR”, och mycket resande för att sprida ordet. Katalyserande initiativ via svenska ambassader, Business Swedens CSR-guide och finansiellt stöd till informationsmöten kring företag och mänskliga rättigheter i Latinamerika. 48 hållbarhetsredovisande statliga företag och en ännu inte realiserad ambition om att nå ut till Sverige 1,2 miljoner företag, särskilt små- och medelstora. Det fanns en medvetenhet om att den administrativa bördan inte får bli för stor för företagare.

Ibland känns det OK att betala företagsskatt när skattepengarna investeras i kompetenta personer anställda i offentlighetens tjänst.