Människorättseffektivitet

  • av

AMAP hjälper en internationell människorättsorganisation utveckla sin verksamhet. Mer än 100 tydlighets- och effektivitetspunkter identifierade hittills, allt i syfte att skapa mer handlingskraft i fältarbetet.