Även ideell sektor hållbarhetsarbetar

  • av

Ett par uppdrag på senare tid har varit analys och utveckling av verksamhetsstyrning åt NGOs/ideella organisationer. Dessa organisationer är ofta mycket passionsdrivna och glömmer ibland bort att dokumentera sina rutiner/arbetssätt. Otydligheter skapar stress som påverkar arbetsmiljön. Samtidigt har dessa organisationer ofta unika experter och arbetssätt som måste förstås och värnas.

Det kan ibland uppfattas fel när man som konsult försöka beskriva verksamheten i termer som vision, mission, policies, rutiner, institutional memory, kvalitet, avvikelser, revision, intressenter, värdeskapande, ledningssystem, verksamhetsstyrning, KPIs, license-to-operate, varumärke, effektivitet, resurser, konkurrens, slutanvändare, påverkanssfär, med mera. Men det går bra, det gäller bara att vara tydlig.

Precis som privat sektor har en del att lära av ideell sektor vad gäller syfte, definitioner, mål och annat så har ideell sektor en del att lära av privat sektor när det gäller effektivitet och tydlighet. Tillsammans skulle de bli mycket starka för hållbarheten.