Vårt ledningssystem

Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och vårt ledningssystem. Innan reviderad version antas tar vi in synpunkter från intressenterna och därför publicerar vi en version här. Inom kort är det dags för ledningens genomgång och då kommer vi lägga ut huvudtexten för nedladdning. Vi är tacksamma för dina synpunkter.

Ett underlag till strukturen för nästa ledningssystem ser ut så här:

Kontext

1.1 AMAP i kontext

1.2 Intressenters behov och förväntningar

1.3 Ledningssystemets omfattning

1.4 Ledningssystemet och dess processer

Ledning

2.1 Ledarskap och åtagande

2.2 Verksamhetspolicy – Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet

2.3 Roller, ansvar och befogenheter

Risker och möjligheter

3.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter

3.2 Författningar och andra krav

3.3 Förebyggande och korrigerande åtgärder

3.4 Mål och planering för att uppnå dem

Stöd

4.1 Resurser

4.2 Kompetens och medvetenhet

4.3 Kommunikation

4.3.1 Intern kommunikation

4.3.2 Extern kommunikation

4.4 Dokumenterad information

Processer

5.1 Ledningsprocesser

5.1.1 Process – målstyrning

5.1.2 Process – budget

5.1.3 Process – resurshantering

5.2 Huvudprocess

5.2.1 Årsagenda/kundnytta – Kommunikationsprocessen

5.2.2 Kompetens och utbildningsprocessen

5.2.3 Konceptprocessen

5.3 Stödprocesser – Funktionerna

5.3.1 Ekonomi & inköp

5.3.2 Kansli

5.3.3 IT och säkerhet

Uppföljning

6.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering

6.2 Revision

6.3 Ledningens genomgång

Förbättring

7.1 Avvikelser och korrigerande åtgärder

7.2 Ständig förbättring