Undersökningar och exarbeten

Ibland behöver man gå på djupet även om det kostar lite för mycket.
Genom att delta i eller initiera undersökningar kan vi ibland skapa och ta del av information som vi tror behövs. Dessutom hjälper det oss att ligga steget före. En av de djupaste undersökningarna som vi deltagit i är användningen av ISO 26000 i olika länder. Mer information om genomförda arbeten läggs upp inom kort. Just nu gräver vi bland annat i h
ur kvalitetsexperterna förhåller sig till hållbarhet.

Examensarbeten och andra akademiska arbeten är viktigare än man tror.
När vi har möjlighet och vi känner att vi kan bidra till hypoteser deltar vi i akademiskt arbete. Under åren har vi bidragit till uppsatser skrivna om FSC, ISO 14031, CSR, ISO 26000, och mycket annat. Hör av dig om du har en god idé som du tror AMAP kan bidra till.