Nätverket

AMAP Sustainability har drygt 1700 LinkedIn-kontakter runt om i världen. Mer än 90 % av dessa är personer som samverkats med i verkligheten. 100 % av dessa kontakter är era kontakter om det skapar värde för vårt arbete tillsammans. Ta gärna kontakt genom LinkedIn så att vi kan dela nätverk, helst efter vi har träffats.

Vi samarbetar med andra konsulter för att klara av arbetstoppar och dalar. Efter direkta eller indirekta erfarenheter av kompetenta miljö- och hållbarhetsindivider hos andra hållbarhetsföretag rekommenderar vi bland annat ESAM, WorldFavor, Enact, Allies, Goodpoint, WSP, ÅF, Sweco, Vega Systems, Ethos International, Yggdrasil, Sustema, Narva, Trossa, CSR Sweden, Canea, Envima (miljö), WhistleB, RSM&Co, U&We, EY, KPMG, Grant Thornton, PWC, Swerea, GES-Invest, BeyondIntent, SP/RISE, DNV GL, LRQA, Intertek.

Medlemskap och deltagande, exempel

SIS – Swedish Standards Institute, MIS – Miljö-och Hållbarhetsrevisorer i Sverige, Företagarna, Ledarna, Sherpa Sustainability Institute, med flera.