ISO 26000 Socialt Ansvarstagande

Hellre en standard i handen än tio hemmabyggen som går åt skogen.
Det finns många standarder och verktyg tillgängliga för de företag och organisationer som vill strukturera, förbättra och visa upp sitt hållbarhetsarbete. Under senare år har de flesta verktygen harmoniserats och de flesta är ganska överens om vad hållbarhetsarbete är.

2010 publicerades den internationella standarden ISO 26000 efter 5 års förhandling mellan 450 experter från 99 länder och mer än 40 internationella organisationer. Resultatet var cirka 100 sidor vägledning med mer än 400 rekommendationer till alla typer av företag och organisationer i alla delar av världen. ISO 26000 innehåller 27 definitioner, 7 huvudprinciper, 7 huvudområden med 37 delområden, och 7 steg för integrering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på hur dagens verktyg harmoniseras: UN Global Compacts 10 principer är fördelade inom fyra av de sju huvudområdena i ISO 26000: nummer 2, 3, 4, 5.

Idag har mer än 80 länder antagit ISO 26000 (översatt, förankrat, gjort tillgänglig) och allt fler företag och organisationer använder standarden i sina nationella och internationella kontakter för att slippa förhandla om grundläggande definitioner och strukturer.

AMAP Sustainability deltog i hela utvecklingen av ISO 26000 och driver den officiella websidan till stöd för standardens användning: ISO26000.info. Där kan du lära dig mer om standarden. Kontakta oss om ni vill använda hela eller delar av standarden.