AMAP – As Much As Possible?


Hållbarhet – ett framtida tillstånd då behov tillgodoses utan att begränsa kommande behov.

Hållbar utveckling – utveckling som bidrar till hållbarhet utifrån dagens kunskap

Socialt ansvarstagande – hur er verksamhet bidrar till hållbar utveckling

AMAP Sustainability är konsultföretaget som kan hjälpa er unika verksamhet att bidra så mycket som möjligt till hållbar utveckling – proportionellt till förväntningarna från era intressenter.

Vill ni hellre arbeta själva innehåller vår hemsida många konsult-tips och verktyg. Helt gratis.

Klicka på proportionalitets-symbolen nedan för att kontakta oss.